هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
tw_server_1 اطلاعات php
tw_server_2 اطلاعات php
us_server_1 اطلاعات php
us_server_2 اطلاعات php