צפו במוצרים ושרותים

硬碟空間
使用流量
電子信箱
子網域+附加網域
原機+異地備份
快速安裝套件
空間控制台
php
mysql
安全性
linux shell
git
台灣 Plan A 方案
$3600.00台幣 שנתי
5000MB(SSD硬碟)
無限制
無限制
無限制
5.5
防掃密碼+線上掃毒
有支援
有支援台灣 Plan B 方案
$6600.00台幣 שנתי
10000MB(SSD硬碟)
無限制
無限制
無限制
5.5
防掃密碼+線上掃毒
有支援
有支援台灣 Plan D 方案
$2500.00台幣 שנתי
1000MB(SSD硬碟)
無限制
無限制
無限制
5.5
防掃密碼+線上掃毒
有支援
有支援